Szamba Betonowe
Just another WordPress site

Rozwiązanie Coulomba

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Niedostatki rozwiązana Coulomba znane są od lat, jednak nie znaleziono innej metody prostej i równie racjonalnej. Szczególnie jeśli chodzi o obliczanie parcia gruntu na ściany studni o prostokątnym czy kwadratowym przekroju poziomym, nie ma żadnego innego rozwiązania dostatecznie uzasadnionego teoretycznie. Dla studni kołowych — tzn. dla walców cylindrycznych nowe wzory wyprowadziło kilku badaczy (Westergaard, Steinjeld, Berensancew, Kozdi). Uwzględniają one zmniejszenie się parcia w gruntach piaszczystych otaczających budowlę o przekroju kołowym. Kąt tarcia wewnętrznego jest większy, tym parcie jest mniejsze i tym mniej wzrasta z głębokością. Dla kątów równych 30 0 i 35 0 szybko następuje ustalenie wartości jednostkowego parcia gruntu. Dla gruntów uwarstwionych oblicza się parcie na stropie i na spodzie (spągu) każdej warstwy. Jeśli w sąsiedztwie studni naziom gruntu jest obciążony, należy uwzględnić to w obliczeniach parcia. Pomija się ten wpływ, jeżeli jest on mniejszy od 0,2 obciążenia parciem gruntu na danym poziomie. W przypadku dużego nachylenia warstw gruntu należy ten fakt uwzględnić w obliczeniach. Na podstawie wyników obliczeń można sporządzić wykres parć jednostkowych gruntu i wody. Można by wysunąć szereg zastrzeżeń co do proponowanego sposobu określenia wartości parcia gruntu. Zarówno obliczone wartości, jak i rozkład — jednakowy na obwodzie, liniowa zależność od głębokości muszą budzić wątpliwości. Jednak w praktyce utrzymuje sie przedstawiony sposób postępowania pomimo świadomości, że jest on sposobem opartym na niedostatecznych podstawach teoretycznych i niedostatecznie pewnej weryfikacji doświadczalnej. Jak się jednak wydaje, parcie gruntu jest tak bardzo uzależnione od warunków geologicznych, od rodzaju konstrukcji, od technologii i praktycznego przebiegu robót — a więc okoliczności trudnych do ujęcia rachunkowego i przewidzenia — że prosty i potwierdzony zachowaniem się wielu dziesiątków wykonanych obiektów sposób obliczania parcia gruntu można uznać za właściwy. [przypisy: gont bitumiczny instrukcja montażu, joanna kałabun, jak zbudować domek na działce ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: gont bitumiczny instrukcja montażu jak zbudować domek na działce joanna kałabun